Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Elke beroepsgroep heeft zijn geschiedenis. Een fysiotherapeut ,die de geschiedenis van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst.

De fysiotherapie zoals wij die nu in ons land kennen vindt haar oorsprong in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de afgelopen anderhalve eeuw heeft de fysiotherapie zich een vaste plaats verworven in de gezondheidszorg. Fysiotherapeuten hebben dus een reden om trots te zijn  op de rijke geschiedenis van hun beroep.

Tijdlijn geschiedenis Fysiotherapie

In 1989, ten tijde van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, werd de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht door P.J.Buijs en dr. T.J.A.Terlouw met als belangrijkste doel het verzamelen van boeken over het vakgebied.

1e Jaarverslag 1990 met het verslag van de oprichting van de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek

Gaandeweg bleek deze doelstelling te eng en in 1996 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Geschiedenis Fysiotherapie. De huidige doelstelling  is het bevorderen van historische kennis en interesse met betrekking tot de fysiotherapie.

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) heeft een ANBI status(RSIN, het fiscaal nummer: 8150.08.600} en is geheel afhankelijk van ondersteuning. U kunt ons steunen als begunstiger (€ 25 p/j), als mecenas (€ 100 p/j), door adoptie van een boekenplank (€ 50 p/j), een boekenkast (€ 250 p/j) of door een financiële of materiële schenking. De Stichting heeft de ANBI-status, zodat schenkingen fiscaal zeer gunstig kunnen worden geregeld. Begunstigers en mecenassen krijgen korting en voorrang bij onze jaarlijkse Urkdag en overige activiteiten en bij aankoop van doubletten uit onze verzameling.

De Stichting is partner van:                                                                     Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland