Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Elke beroepsgroep heeft zijn geschiedenis. Een fysiotherapeut ,die de geschiedenis van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst.

De fysiotherapie zoals wij die nu in ons land kennen vindt haar oorsprong in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de afgelopen anderhalve eeuw heeft de fysiotherapie zich een vaste plaats verworven in de gezondheidszorg. Fysiotherapeuten hebben dus een reden om trots te zijn  op de rijke geschiedenis van hun beroep.

Historisch overzicht Fysiotherapie in Nederland

Fysiotherapie in Nederland 1965 – heden

In 1989, ten tijde van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, werd de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht met als belangrijkste doel het verzamelen van boeken over het vakgebied.

Gaandeweg bleek deze doelstelling te eng en in 1996 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.

De huidige doelstelling  is het bevorderen van historische kennis en interesse met betrekking tot de fysiotherapie.

De Stichting is partner van
SGF is partner van TMGN te Urk